Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

1505 b564 500
Eikoh Hosoe
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaEldharjarr Eldharjarr
2046 a7f5 500
Robin Isely
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaEldharjarr Eldharjarr
Sponsored post

November 08 2019

Reposted fromchudazupa chudazupa

October 25 2018

Reposted fromchudazupa chudazupa

July 26 2018

June 26 2018

Może nie zobaczę go już nigdy, może odszedł na zawsze, wszedł ciałem i duszą w historie, które się opowiada. To straszne! Jeszcze człowiek jest tak młody, gdy nagle spostrzega, że traci po drodze bliskich, kumpli, których nigdy więcej nie zobaczy, minęli jak sen, skończyło się, rozwiało… że na ciebie przyjdzie kryska… Może jeszcze długo na to czekać, ale przyjdzie nieuchronnie, w pośrodku bezlitosnego, rwącego prądu rzeczy, ludzi, dni, przemijających form, nigdy nie zatrzymujących się na chwilę… Całe to wężowisko ludzkie, te draby, ci ciekawscy, rojący się pod arkadami, spacerujący w okularach, z pieskiem na linewce, parasolem. Tego wszystkiego już nie zobaczę. Już przechodzą, znikają Jakie to smutne. Haniebne! Ci ludzie Bogu ducha winni, co kręcą się koło witryn. Owładnęła mną dzika chęć. Drżałem ze strachu, że w końcu się na nich rzucę.. niech nie ruszą się z miejsca… Chciałem zatrzymać ich przemocą. Idiotyczny pomysł, żeby tak zostali, nie odchodzili, zostali raz na zawsze! Żeby nie odchodzili.

— Louis-Ferdinand Celine - "Śmierć na kredyt"
Reposted fromelloko elloko

March 20 2018

Ale gdzie indziej nie będzie przecież ani przyjemniej, ani gorzej... Takie nowe miejsce jest może milsze, na początku rzecz jasna, bo zawsze musi upłynąć trochę czasu, zanim ludziska cię poznają, zanim się trochę rozkręcą i znajdą to małe coś niecość, żeby ci napsuć krwi. Jak długo szukają tego punktu, w który mogą cię trafić, ma się jeszcze odrobinę spokoju, ale kiedy już znajdą na ciebie haka, wtedy wszystko wygląda wszedzie tak samo. Krótko mówiąc, chodzi o ten krótki przedział czasu, kiedy jeszcze cię nie znają na nowym miejscu, wtedy jest w miarę znośnie. A potem znowu zaczyna się to samo bydło. Taka już natura ludzka. Ważne jest, żeby nie wyczekiwać za długo, nie zwlekać do momentu, aż dobrze zorientują się w twoich słabostkach. Pluskwy trzeba rozgniatać, zanim zdążą wleźć do szpary.
— Louis-Ferdinand Celine "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko

March 05 2018

5508 9b0d 500
Reposted fromchudazupa chudazupa

January 18 2018

9381 3ca3 500
punkt widzenia
Reposted fromsouxie souxie

January 10 2018

Chcę coś poczuć. Cokolwiek.
— 8:08
Reposted fromsouxie souxie

January 09 2018

2101 985b 500
I love Huckabees
Reposted fromelloko elloko

January 08 2018

Pańskie myśli o bliźnich wolą (..) raczej spekulować na zniżkę.
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom II
Reposted fromelloko elloko

December 03 2017

Za młodu życie roztaczało się przed nami jak rozpoczęty dopiero poranek, pod każdym względem pełen możliwości i luk, ale w południe nagle coś się zjawia, co rości sobie prawo stać się ich życiem. W ogóle jest to coś tak nieoczekiwanego, jak kiedy pewnego dnia zjawi się przed nami człowiek, z którym korespondowaliśmy przez dwadzieścia lat nie znając go osobiście i wyobrażaliśmy go sobie zupełnie innym. A jeszcze o wiele dziwniejsze jest to, że większość ludzi wcale togo nie zauważa.

— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted fromelloko elloko

October 19 2017

September 24 2017

September 03 2017

Reposted fromelloko elloko

July 28 2017

3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viabeinthe beinthe

July 24 2017

Reposted fromelloko elloko

July 23 2017

Reposted fromelloko elloko

July 18 2017

The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...